Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Miilupipe Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Sari Vierimaa
010 5856 014
sari.vierimaa@miilukangas.fi

2. Rekisterin nimi
Miilupipe Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Asiakastietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Asiakastietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai sopimukseen (6 artiklan 1 kohdan alakohdat a ja b)

Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
 • Asiakkaille tiedottaminen ja laskutus

4. Rekisterin tietosisältö

Yritysasiakkaan tiedot

 • Nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto

Yksityisasiakkaan tiedot

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto Muut asiakastiedot • Sopimukset, kauppakirjat, laskutustiedot, takuuasiat, luottotiedot ja muut kaupalliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa tallentamamme asiakastiedot
 • Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen
 • Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä esim. sähköpostitse, puhelimitse tai asiakkaan internet-sivuilta
 • Käyttämällä YTJ-yrityshakua

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Miilupipe Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään asiakasrekisterissä niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 30.9.2020

 
Miilukangas Oy
Miilux Oy
Miilumachine
Miilupipe Oy
Rakennus Miilukangas Oy
Ruonan Teollisuuskylä
Steeldone
Finnblast
Hae töihin